26 Cdo 454/2015

28. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ing. T. K., zastoupeného JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova 1396/12, proti povinnému Mgr. R. F., MBA, pro 20 921 Kč, vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 18420/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2014, č. j. 23 Co 417/2014-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 5. 2014, č. j. 103 Ex 18420/14-12, kterým soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, zamítl exekuční návrh, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení a uložil oprávněnému povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 847 Kč; žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Usnesení odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, které následně vzal svým podáním ze dne 9. 4. 2015 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2015JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 454/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.454.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies