29 NSCR 115/2014

30. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka BRESSON a. s., se sídlem v Plzni, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, zastoupeného Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4, PSČ 326 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 9115/2009, o návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, o dovolání věřitele MIDESTA, s. r. o., se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2014, č. j. KSPH 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461, k odvolání věřitele Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva (dále jen „věřitel MPÚ“) potvrdil usnesení ze dne 23. prosince 2013, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009-B-414, jímž Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh věřitele MPÚ na zrušení usnesení schůze věřitelů konané dne 23. prosince 2013 „ve vztahu k návrhu“ na předvolání znalce a návrhu na schválení znaleckého posudku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel MPÚ dovolání.

V průběhu dovolacího řízení insolvenční soud usnesením ze dne 26. března 2015, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009-P32-4, vyhověl návrhu věřitele MPÚ, aby na jeho místo vstoupila do insolvenčního řízení společnost MIDESTA, s. r. o. (dále jen „věřitel M“). Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 26. března 2015.

V souladu s ustanovením § 19 věty první ve spojení s ustanovením § 89 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se věřitel M stal dne 26. března 2015 účastníkem insolvenčního řízení místo dosavadního věřitele MPÚ.

Podáním ze dne 30. března 2015, doručeným insolvenčnímu soudu dne 1. dubna 2015, vzal věřitel M zpět dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. KSPH 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. dubna 2015

Mgr. Milan P o l á š e kpředseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 29 NSCR 115/2014, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.115.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies