21 Cdo 783/2015

28. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1
  • OSŘ - § 138 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce R. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 22. listopadu 2012, č. j. 40 Co 955/2012-45, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 136/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 25. července. 2014, č. j. 69 Co 111/2014-14, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 5. ledna 2015, č. j. 69 Co 466/2014-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 25. 7. 2014, č. j. 69 Co 111/2014-14 a znovu požádal o osvobození od soudních poplatků a dále o ustanovení zástupce. Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 18. 10. 2014, č. j. 14 C 136/2013-22, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 5. 1. 2015, č. j. 69 Co 466/2014-35 byla jeho žádost zamítnuta; žalobce rovněž posléze uvedené rozhodnutí odvolacího soudu napadl dovoláním.

Podáním obou dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, č. j. 21 Cdo 783, 1026/2015-56.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 25. 7. 2014, č. j. 69 Co 111/2014-14, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 5. 1. 2015, č. j. 69 Co 466/2014-35, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2015


JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 783/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.783.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies