33 Cdo 5358/2014

27. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně KATHY s.r.o.,se sídlem v Praze 9, Paříkova 910/9 (identifikační číslo osoby 26070618), zastoupené Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Kostelní 875/6, proti žalované H. N.,zastoupené JUDr. Alenou Lněničkovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Jandova 208/8, o 95.366,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 134/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2014, č.j. 68 Co 319/2014-229, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :Žalobkyně napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze dne 29. 5. 2014, č.j. 60 C 134/2011-216, kterým jí obvodní soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Dovolání není přípustné (§ 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“), neboť napadené rozhodnutí není založeno na posouzení otázky, kterou dovolatelka vymezila, a sice „zda při posuzování majetkových poměrů žadatele o osvobození od soudních poplatků lze za nesplnění kritéria § 138 o.s.ř. pro přiznání osvobození od soudních poplatků považovat jižsamotnou situaci, že žadatel plní své zákonné či smluvní povinnosti, tedy zejm. že není v prodlení s úhradou svých závazků, aniž by přitom bylo jakkoli zohledněno, za jakých okolností jsou tyto povinnosti plněny a zda jde o plnění realizované z prostředků žadatele“. Jak se podává z odůvodnění napadeného rozhodnutí, žalobkyní uváděná „situace“ nebyla jediným důvodem, pro který jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků; odvolací soud založil své rozhodnutí na tom, že věrohodně nedoložila své finanční poměry (v tomto směru poukázal na rozpor mezi jejími tvrzeními, že nemá žádné příjmy a že hradí pravidelné výdaje ve výši 4.569,- Kč měsíčně, a také jí vytkl, že neobjasnila, z jakého důvodu nevykonává žádnou činnost), a vedle toho vzal také v úvahu, že vlastní bytovou jednotku a garážové stání v Praze 9.

Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. dubna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. 33 Cdo 5358/2014, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.5358.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies