21 Cdo 5454/2014

22. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. B., zastoupeného M. M., proti žalované Š. S., o zrušení smíru schváleného Okresním soudem v Karlových Varech dne 15.12.1998 č.j. 10 C 277/98-14, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 C 220/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. května 2014, č.j. 10 Co 103/2014-157, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 5. 2014, č.j. 10 Co 103/2014-157 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Dovolatel sice není zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Dovolání totiž směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o žalobě na zrušení smíru ve věci příspěvku na výživu a úhradu nákladů neprovdané matky, tedy ve věci upravené v části druhé občanského zákoníku, o níž je řízení vedeno podle o. s. ř., a nejedená se o manželské majetkové právo (§ 238 odst.1 písm. a) o. s. ř.).Na uvedeném závěru přitom nemůže nic změnit ani nesprávné poučení o přípustnosti dovolání, poskytnuté žalobci odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001 a ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody nálezu Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07 (N 210/51 SbNU 627)).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. dubna 2015

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5454/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.5454.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies