29 Nd 134/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v právní věci oprávněného ZANA invest a. s.,se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00,identifikační číslo osoby 24843024, zastoupeného JUDr. Zbyňkem Dvořákem, advokátem, se sídlem v Táboře,Jeronýmova 1894, PSČ 390 02,proti povinnému P. H., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 EXE 14210/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 EXE 14210/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Exekučním návrhem ze dne 13. října 2014, podaným u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 90 Kč s příslušenstvím. Dne 31. října 2014 požádal označený exekutor Okresní soud v Ostravě (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 27. února 2015, č. j. 49 EXE 14210/2014-22, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti dle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) [bod II. výroku].

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, jenž vydal exekvované rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 29. dubna 2015


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 29 Nd 134/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.ND.134.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies