21 Cdo 4759/2014

21. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1 písm. v)
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po J. Z., zemřelém dne 8. ledna 2001, za účasti 1) T. Z., zastoupené JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje č. 398, 2) JUDr. J. Z., 3) Ing. P. Z., 4) Ing. V. Z. a 5) H. M., všech tří zastoupených JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje č. 398, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 47 D 255/2001, o dovolání všech účastníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2014, č. j. 10 Co 27/2014-631, takto:

I. Dovolání všech účastníků se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání všech účastníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2014, č.j. 10 Co 27/2014-631, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Ostatní námitky dovolatelů (zejména námitky směřující proti vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalé manželky soudním komisařem, námitky proti opodstatněnosti ustanovení znalce pro zpracování znaleckého posudku, námitky proti výpočtu odměny a hotových výdajů soudního komisaře a námitky směřující proti nepřiznání osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce z řad advokátů T. Z.) nejsou samostatně ani ve svém souhrnu způsobilé zpochybnit závěr odvolacího soudu, na němž napadené usnesení odvolacího soudu spočívá (totiž, že soud prvního stupně postupoval správně, když odvolací řízení zastavil z důvodu nezaplacení soudního poplatku za odvolání).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2015
JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4759/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4759.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies