30 Cdo 931/2015

17. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 218 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka, v právní věci žalobkyně FINK, výroba krmných směsí spol. s. r. o., se sídlem v Nezvěsticích 29, identifikační číslo osoby 483 60 058, proti žalovaným 1) M. W., zastoupenému Ing. Vladimírem Nechutným, správcem podniku, se sídlem v Plzni, Soukenická 5, 2) INDA, a. s., se sídlem v Praze 3, V Bezpečí 1368/9, identifikační číslo osoby 257 47 061, zastoupené JUDr. Jiřím Lehečkou, advokátem se sídlem ve Strakonicích, Sokolovská 980, a 3) České insolvenční v. o. s., se sídlem v Hradci Králové 2, Fráni Šrámka 1139, insolvenční správkyně VELOPA s. r. o., se sídlem v Praze 10, Laudonova 435/5, identifikační číslo osoby 281 73 473, zastoupené JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem se sídlem v Hradci Králové 2, Fráni Šrámka 1104, o určení vlastnického práva a určení existence a neexistence zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 4 C 100/2012, o dovolání Mgr. Ivany Sládkové, advokátky Advokátní kanceláře Sládek & Partners, advokátní kancelář, v. o. s., se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. října 2014, č. j. 8 Co 97/2014-444, takto:


I. Dovolání Mgr. Ivany Sládkové, advokátky Advokátní kanceláře Sládek & Partners, advokátní kancelář, v. o. s., se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, se odmítá.
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) dovolání Mgr. Ivany Sládkové, advokátky shora označené advokátní kanceláře, proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podle § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť dovolatelka není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), když nebyla účastnicí řízení v projednávané věci a napadené rozhodnutí se nedotýká jejích práv a povinností. Nejvyšší soud přitom zohlednil, že původnímu zástupci žalobkyně Mgr. et Mgr. Václavu Sládkovi, advokátu se sídlem shodně s nynější dovolatelkou, byl od 30. prosince 2014 – tj. až po doručení dovoláním napadeného rozsudku - pozastaven výkon advokacie (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. února 2013, sp. zn. 9 As 284/2014-55), v důsledku čehož zaniklo jeho oprávnění zastupovat žalobkyni, neboť došlo k zániku plné moci, kterou mu žalobkyně dříve udělila (k tomu srov. § 28 odst. 5 o. s. ř., nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 18. února 2009, sp. zn. I. ÚS 1094/08). Poněvadž Mgr. et Mgr. Václav Sládek od 30. prosince 2014 nemohl ani platně udělit substituční plnou moc, nezbylo, než vycházet z toho, že dovolání v dané věci podala sama advokátka Mgr. Ivana Sládková, která – jak již shora bylo uvedeno – není subjektivně legitimována k jeho podání. Je přitom zarážející, že ač Mgr. et Mgr. Václavu Sládkovi byl krátce po doručení napadeného rozsudku odvolacího soudu pozastaven výkon advokacie, který podle veřejně dostupných údajů dosud trvá (k tomu srov. http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=1e3cf8dc-e0be-49de-8610-70cb7faa55ac), přesto jmenovaný přistoupil k udělení substituční plné moci Mgr. Ivaně Sládkové, která nepochybně se znalostí výše uvedené situace přesto učinila shora vyložené procesní podání, k němuž ovšem nebyla subjektivně legitimována; uvedeným postupem dotčených osob došlo k nepochopitelnému matení dovolacího soudu. Důvody k postupu ve smyslu § 241b odst. 2 o. s. ř. přitom splněny nebyly.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2015

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 931/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.931.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies