21 Cdo 1424/2015

25. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • Zpr - § 38 odst. 1 písm. a)
  • Zpr - § 363

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Mgr. M. H., zastoupeného Mgr. Michalem Štrofem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti žalované České republice – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem v Praze 11, Kaplanova č. 1931/1, IČO 629 33 591, zastoupené JUDr. Pavlem Pfajfrem, advokátem se sídlem v Turnově, Ohrazenice č. 119, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 48 C 40/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2014 č.j. 62 Co 355/2014-186, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Pavla Pfajfra, advokáta se sídlem v Turnově, Ohrazenice č. 119.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2014 č.j. 62 Co 355/2014-1863 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2013 sp. zn. 21 Cdo 1611/2012 k obsahu a povaze dohody zaměstnavatele a příslušného odborového orgánu (a možnosti odchylné úpravy - § 363 zák. práce)] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Namítá-li dovolatel nesprávné právní posouzení věci ve vztahu k ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zák. práce, pak ve skutečnosti nesouhlasí se skutkovými závěry odvolacího soudu, předestírá vlastní skutkové závěry a na nich buduje jiné právní posouzení věci; uplatňuje tedy jiný dovolací důvod, než je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2015
JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1424/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1424.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies