7 Tdo 644/2015

17. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. 6. 2015, konaném o dovolání obviněného P. H.,proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 9 To 73/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 14 T 168/2014, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. H. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný P. H. vykonává trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců, který mu byl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 14 T 168/2014 uložen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 9 To 73/2015.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 7 Tdo 644/2015-I, byly z podnětu dovolání obviněného zrušeny rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 9 To 73/2015, a rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 1. 12. 2014, sp. zn. 14 T 168/2014, s tím, že Okresnímu soudu v Mělníku bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci.

Za tohoto stavu odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutné rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že u obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., nehledě na to, že vazba je v daném případě vyloučena i s ohledem na ustanovení § 68 odst. 2 tr. ř.

Proto Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 17. června 2015


Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 7 Tdo 644/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.644.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies