28 Cdo 1350/2015

17. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce J. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznice Jiřice, Lysá nad Labem, Ruská cesta 444, proti žalovanému F. K., zastoupenému Mgr. Evou Neradilovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 1, o zaplacení 272.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 586/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. ledna 2013, č. j. 38 Co 541/2012-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 15. srpna 2012, č. j. 5 C 586/2009-88, ve výroku pod bodem I, jímž tento soud zastavil řízení (výrok I), zatímco ve výroku II o nákladech řízení je změnil tak, že žalobci uložil zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 9.600,- Kč (výrok II) a současně rozhodl i o nákladech odvolacího řízení (výrok III).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce – nezastoupený advokátem – dovolání.

S dovoláním žalobce spojil žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, které soud nevyhověl (viz usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 13. května 2013, č.j. 5 C 586/2009-115, jež bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. července 2013, č. j. 38 Co 297/2013-123 – dovolání proti němu podané Nejvyšší soud odmítl usnesením ze dne 20. ledna 2015, č. j. 28 Cdo 4146/2014-159).

Usnesením ze dne 1. dubna 2015, č. j. 28 Cdo 1350/2015-165, Nejvyšší soud žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvy. Usnesením ze dne 28. dubna 2015, č. j. 28 Cdo 1350/2015-169, pak žalobci na jeho žádost prodloužil lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení, na jeden měsíc od doručení usnesení; usnesení bylo žalobci doručeno dne 4. května 2015.

Ani v prodloužené lhůtě ovšem žalobce výzvě k odstranění nedostatku povinného zastoupení nevyhověl.

Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.). Protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2015


Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1350/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1350.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies