26 Cdo 1265/2015

09. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, adresou pro doručování Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Praha 1, Na Perštýně 6, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. V., pro 88 876 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 15 EXE 1510/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. října 2014, č. j. 20 Co 388/2014-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2014, č. j. 20 Co 388/2014-47, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu v Berouně ze dne 17. 2. 2015, č. j. 15 EXE 1510/2014-60, doručeným mu dne 18. 2. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. června 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1265/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1265.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies