26 Cdo 2479/2015

17. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104a odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné OB SERVIS s. r.o. se sídlem v Kladně, U Kožovy hory č. 2790, identifikační číslo osoby 26692775, proti povinnému 1) Ing. F. K., a povinnému 2) M. K., pro 4.800.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 43 Nc 110/2008, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2013, č. j. 12 Co 248/2012-268, takto:

Řízení o dovolání povinného 1) se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2013, č. j. 12 Co 248/2012-268, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Hodoníně nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2479/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2479.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies