26 Cdo 2136/2015

03. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem v Praze 1, Spálená 112/55, identifikační číslo osoby 14500469, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, proti povinné J. B., H., pro 32 044,90 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 10 E 143/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2015, č. j. 38 Co 185/2014-131, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 18. 12. 2013, č. j. 10 E 143/97-109, zamítl návrh povinné ze dne 4. 10. 2004 na zastavení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 26. 3. 1997, sp. zn. E 143/97 (výrok I.), a uložil povinné uhradit oprávněné náhradu nákladů řízení ve výši 3 751,- Kč (výrok II.).Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. změnil tak, že povinná je povinna nahradit oprávněné na nákladech řízení 1 827,- Kč, a dále uložil povinné nahradit oprávněné na nákladech odvolacího řízení 1 827,- Kč.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2015JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2136/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2136.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies