26 Cdo 1697/2015

27. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v právní věci oprávněné Reticulum, a. s., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 394/17, identifikační číslo osoby 47973561, protipovinnému Ing. J. H., o žalobě na obnovu řízení proti usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 20. 6. 2000, č. j. E 725/2000-12, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 18 E 725/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 8. 2014, č. j. 14 Co 260/2014-407, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.


Odůvodnění:Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 3. 4. 2014, č. j. 18 E 725/2000-387, kterým Okresní soud v Klatovech nepřiznal povinnému osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost povinného o poskytnutí bezplatné právní pomoci – ustanovení zástupce z řad advokátů. Uzavřel, že vzhledem k tomu, že povinný požádal soud o ustanovení zástupce pro účely řízení o obnově ve věci výkonu rozhodnutí, nelze podmínky pro osvobození od soudních poplatků (a tedy i ustanovení zástupce) shledat z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva na obnovu výkonu rozhodnutí, neboť zákon tuto obnovu nepřipouští. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Okresní soud v Klatovech poučil povinného o nutnosti zastoupení advokátem v dovolacím řízení a vyzval jej k doložení plné moci advokáta (č. l. 413, 415). Následně Okresní soud v Klatovech usnesením ze dne 5. 2. 2015, č. j. 18 E 725/2000-426, zamítl žádost povinného o ustanovení právního zástupce pro účely podání dovolání (usnesení nabylo právní moci dne 10. 3. 2015) s tím, že dovolání je svévolným a zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, kdy již odvolací soud konstatoval, že nelze podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí a povinný přesto dalším podáním (dovoláním) žádá o poskytnutí bezplatné právní služby.

Neboť dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodováno o ustanovení zástupce pro řízení, a cílem dovolatele tedy je zajistit si zastoupení pro řízení o obnově výkonu rozhodnutí, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015). Vzhledem k tomu, že žaloba na obnovu výkonu rozhodnutí je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, neboť ji v souladu s § 254 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nelze podat (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení o zamítnutí ustanovení zástupce pro řízení o obnově výkonu rozhodnutí, neboť tím spíše je toto dovolání opět bezúspěšným uplatňování práva. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady, aby byl dovolateli ustanoven zástupce pro řízení o dovolání ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1697/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1697.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies