25 Cdo 1828/2015

09. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 3
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Mgr. L. Z., advokátuse sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 123/36, o 72,00 Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 351/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. října 2014, č. j. 8 Co 340/2014-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 20. února 2014, č. j. 8 Co 340/2014-12 potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. prosince 2014, č. j. 34 C351/2013-7, jímž byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 16. května 2014, č. j. 34 C 351/2013-20, žalobce vyzval, aby předložil dovolání sepsané advokátem, případně předložil plnou moc advokátu udělenou pro zastupování pro dovolací řízení. Usnesení bylo žalobci doručeno 26. května 2014. Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě k tomu určené neodstranil a poté dne 6. června 2014 požádal o ustanovení zástupce pro dovolání.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež nebyla odstraněna ve lhůtě k tomu stanovené a ani dodatečně, Nejvyšší soud proto řízení v souladu s ust. § 243c odst. 3, § 241b odst. 2, 3 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (ust. § 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. června 2015


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1828/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1828.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies