23 Cdo 1488/2015

21. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně CZECH PRODUCTS, s.r.o. se sídlem v Kladně, Josefa Hory č. 1448, PSČ 272 01, IČO 62967541, zastoupené JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Bolzanova č. 1, PSČ 115 03, proti žalované Globus ČR, k.s., se sídlem v Praze 9, Kostelecká č. 822/75, IČO 63473291, zastoupené Mgr. Petrem Vysoudilem, advokátem se sídlem v Ostravě, Matiční č. 730/3, o zaplacení částky 761.385,21 Kč s přísl., vedené Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 74/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. prosince 2014, č. j. 8 Cmo 225/2014-375, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění:

(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“)


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 2. 2014, č. j. 46 Cm 74/2007-351, žalobu ve výroku I. zamítl a ve výroku II. uložil žalobkyni zaplatit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobkyně podala proti uvedenému rozsudku odvolání, které však Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. prosince 2014 odmítl a rozhodl, že žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 23. února 2014 dovolání i přes to, že byla odvolacím soudem zákonu odpovídajícím způsobem poučena, že proti němu není dovolání přípustné. Dovolatelka jeho přípustnost opírá o § 237 o. s. ř. a vylučuje možnost, že by rozhodnutí spadalo do okruhu věcí, v nichž není dovolání přípustné podle § 238 o. s. ř. Dovoláním se domáhá, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a spis byl vrácen nalézacímu soudu k rozhodnutí o přerušení řízení a zároveň podává návrh na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10 o. s. ř.) se, po zjištění, že bylo dovolání podáno včas podle § 240 odst. 1 o. s. ř. osobou k tomu oprávněnou, zabýval otázkou jeho přípustnosti a shledal, že dovolání proti uvedenému rozhodnutí není přípustné.

Dovoláním lze podle § 236 odst. 1 o. s. ř. napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není dovolání podle § 237 téhož zákona přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Dovolání žalobkyně směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání a proti kterému je tedy ve smyslu § 229 odst. 4 o. s. ř. přípustná žaloba pro zmatečnost. Na základě toho Nejvyšší soud dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s §243f odst. 3 o. s. ř. nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. května 2015

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1488/2015, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.1488.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies