28 Cdo 4791/2014

26. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Janem Eliášem, Ph.D., v právní věci žalobkyně České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, proti žalovanému F. V., zastoupenému JUDr. Jiřím Nykodýmem, advokátem se sídlem v Říčanech, 17. listopadu 230, o zaplacení 2.377.747,- Kč, 122.900,- EUR a 6.190,- USD s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 213/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2014, č. j. 32 Co 461/2010-388, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. března 2015, č. j. 28 Cdo 4791/2014-448, se opravuje tak, že v záhlaví, výrocích I. a II. i odůvodnění se označení rozsudku odvolacího soudu „č. j. 32 Co 461/2010-338“ nahrazuje správným „č. j. 32 Co 461/2010-388“.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015, č. j. 28 Cdo 4791/2014-448, bylo rozhodnuto o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2014, č. j. 32 Co 461/2010-388 (dále jen „rozsudek odvolacího soudu“). V záhlaví, výrocích I. a II. i odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu však byl rozsudek odvolacího soudu označen nesprávným číslem jednacím. Dovolací soud proto podle § 243b a § 164 o. s. ř. vydal toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2015


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 28 Cdo 4791/2014, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.4791.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies