21 Cdo 5222/2014

01. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1 písm. v)
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 3 písm. v)
  • OSŘ - § 241a odst. 6

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobce L. N., zastoupeného Mgr. Závišem Löffelmannem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí č. 671/24, proti žalované N. Ž., zastoupené JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Jiráskova č. 1343/2, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 24 C 4/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2014, č. j. 30 Co 154/2014-52, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Václava Krondla, advokáta se sídlem v Karlových Varech, Jiráskova č. 1343/2.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.5.2014, č.j. 30 Co 154/2014-52, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatel výhrady proti správnosti skutkových zjištění odvolacího soudu a proti jeho hodnocení důkazu výslechem svědkyně L. K.), a k doplnění dovolání (odevzdaným provozovateli poštovních služeb k doručení dne 23.2.2015 a dne 4.3.2015) podaným po uplynutí lhůty podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. nelze - jak vyplývá z ustanovení § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. - přihlížet; v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Namítá-li dovolatel, že „pojal podezření o možnosti padělání celé závěti“, když nalezl list papíru svědčící o nacvičování podpisu zůstavitelky, a že zůstavitelka byla z důvodu výhružky o umístění do ústavu „nucena vytvořit závěť ve prospěch žalované“, pak přehlíží, že v dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 241a odst. 6 o.s.ř.).

Pokud dovolatel poukazuje na chybné označení nemovitosti v předmětné závěti, nebere náležitě v úvahu, že posouzení této otázky nebylo pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2015


JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5222/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.5222.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies