33 Cdo 2026/2012

27. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně Mgr. A. G., zastoupené JUDr. Milošem Slabým, advokátem se sídlem Mohelnice, Nádražní 381/9, proti žalovanému Ing. T. K., zastoupenému Mgr. Ondřejem Richterem, advokátem se sídlem Praha 2, Trojanova 2022/12, o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 EC 58/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013, č. j. 33 Cdo 2026/2012-270, se opravuje tak, že správně zní:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, ve výrocích, jimiž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 6. 2011, č. j. 16 EC 58/2009-191, tak, že se zamítá žaloba o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů, se zrušuje a věc se vrací v tomto rozsahu Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem ze dne 29. 10. 2013, č. j. 33 Cdo 2026/2012-270, zrušil Nejvyšší soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2012, č. j. 58 Co 585/2011-247, ve výroku, jímž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 6. 2011, č. j. 16 EC 58/2009-191, tak, že se zamítá žaloba o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, a věc v tomto rozsahu vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Z odůvodnění rozsudku dovolacího soudu je však zřejmé, že rozsudek odvolacího soudu byl zrušen nejen v měnícím výroku o věci samé, ale i ve výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů (ve smyslu § 243d občanského soudního řádu v rozhodném znění bylo odvolacímu soudu uloženo, aby v novém rozhodnutí o věci rozhodl znovu o náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení). Ve výroku rozsudku dovolacího soudu však zjevným nedopatřením nebyl správně vymezen rozsah, v němž byl částečně zrušen rozsudek odvolacího soudu.

Dovolací soud proto opravil zjevnou nesprávnost způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení (§ 164, § 243b o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 33 Cdo 2026/2012, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.2026.2012.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies