21 Nd 157/2015

26. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. M. B., zastoupeného JUDr. Romanem Premusem, advokátem se sídlem v Benešově, Masarykovo nám. č. 225, proti žalované I. K., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 14 C 14/2015, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 14 C 14/2015, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.


Odůvodnění:


Žalobce podal dne 20. 2. 2015 u Okresního soudu v Benešově proti žalované žalobu na určení vlastnictví k tam specifikovaným nemovitostem v k. ú. Č.Žalovaná navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Třebíči, neboť od jara 2012 v obvodu tohoto soudu se dvěma malými dětmi bydlí, je samoživitelkou, chodí do práce a pan B. jí dluží na výživném více než 60.000,- Kč.

Žalobce s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči nesouhlasil. Poukázal zejména na to, že žalovaná neuvedla žádný relevantní důvod pro delegaci s výjimkou místa svého bydliště, a že delegací by bylo zasaženo do jeho majetkových poměrů, neboť je veden v evidenci Úřadu práce, nedisponuje žádným majetkem, a v případě vyhovění návrhu žalované by byl nucen vynaložit vyšší náklady na dojíždění k jednání u soudu.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu v Třebíči, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. Skutečnost, že žalovaná v obvodu tohoto soudu bydlí, že je samoživitelka se dvěma malými dětmi a že chodí do zaměstnání, sama o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje. Neumožní-li žalované jí uváděné okolnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.). Žalovaná si také může k ochraně svých zájmů ve věci zvolit zástupce. Má-li za to, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu navrhnout, aby jí byl soudem na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 26. května 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 21 Nd 157/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.157.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies