5 As 71/2011 - 172

26. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D. právní věci žalobců: a) Bc. P. P., b) Mgr. H. S., c) akad. arch. J. H., d) J. H., všichni zastoupeni Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ing. arch. M. T., zastoupený JUDr. Milanem Kohoutem, advokátem se sídlem Břevnovská 433/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 3. 2010, č. j. 711005, za účasti osoby zúčastněné na řízení: VTP ROZTOKY a. s., se sídlem Bucharova 3641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, zastoupené JUDr. Kamilou Holubovou, advokátkou se sídlem Břevnovská 433/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, č. j. 10 A 227/2010 – 116,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje.

II. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Výrokem I. kasační stížností napadeného usnesení Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) odmítl dle § 46 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) žalobu žalobců proti certifikátu žalovaného ze dne 8. 3. 2010, č. j. 711005 a věc postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj. Výroky II. a III rozhodl o tom, že žádný z účastníků a osoba zúčastněná na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení, výrokem IV. vrátil žalobcům zaplacený soudní poplatek.

Proti výše uvedenému usnesení podali včas kasační stížnost žalovaný i osoba zúčastněná na řízení společnost VTP ROZTOKY a. s.

Kasační stížnost byla městským soudem předložena dne 11. 7. 2011 Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním datovaným dne 17. 7. 2011 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 7. 2011 vzal žalovaný kasační stížnost podanou dne 16. 3. 2011 v plném rozsahu zpět.

Podáním datovaným dne 17. 7. 2011 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 7. 2011 vzala osoba zúčastněná na řízení kasační stížnost podanou dne 16. 3. 2011 v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasačních stížností nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2011, sp. zn. 5 As 71/2011 - 172, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies