33 Cdo 1676/2015

26. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně České televize se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem Hradec Králové, Škroupova 719, proti žalované A. P., o zaplacení 4.320,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 10 C 276/2013, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2014, č. j. 25 Co 110/2014-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2014, č. j. 25 Co 10/2014-47, potvrdil usnesení ze dne 15. 1. 2014, č. j. 10 C 276/2013-40, jímž Obvodní soud pro Prahu 6 odmítl pro opožděnost odvolání žalované proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 12. 2013, č. j. 10 C 276/2013-34, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.Žalobkyně podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním (posuzováno podle jeho obsahu) došlým soudu dne 14. 4. 2015 zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2015


JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1676/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.1676.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies