33 Cdo 1439/2015

21. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 236 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Štětkova1001/5 (identifikační číslo osoby 63146452), zastoupené Mgr. Vlastimilem Škodou, advokátem se sídlem v Děčíně I, Řetězová 195/2, proti žalované Mgr. D. P.,zastoupené Mgr. Markem Ježkem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Tovární 1707/33, o zaplacení 49.541,- Kč a smluvní pokuty s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 26 C 288/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2014, č.j. 57 Co 957/2013-122, takto:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému usnesení, kterým krajský soud přerušil řízení o odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 9. 7. 2013, č.j. 26 C 288/2011-102, do pravomocného skončení řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 26 C 151/2012, odmítl (§ 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 , srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,dále jen „o.s.ř.“), neboť není přípustné. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání žalobkyně není přípustné podle § 237 o.s.ř., neboť napadené usnesení není rozhodnutím, kterým se končí odvolací řízení, ani podle § 238a o.s.ř., jelikož nejde o žádné ze zde taxativně vyjmenovaných rozhodnutí vydávaných v průběhu odvolacího řízení.

Pro úplnost se dodává, že přípustnost dovolání nezakládá nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 381/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 203/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 118/2003).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1439/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.1439.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies