21 Cdo 2745/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně Ing. J. S., proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Ostrava - Jih se sídlem Úřadu městského obvodu v Ostravě - Hrabůvce, Horní č. 791/3, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. září 2012, č. j. 36 C 107/2002-260, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 200/2013, o dovoláních žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2014, č. j. 11 Co 416/2014-42, ze dne 30. října 2014, č. j. 11 Co 583/2014-62, a ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 51/2015-76, takto:


I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2014, č. j. 11 Co 416/2014-42 (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 5. 2014, č. j. 85 C 200/2013-34, kterým bylo zastaveno řízení o osvobození žalobkyně od soudních poplatků a byla zamítnuta žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů), a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. 11 Co 583/2014-62 (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2014, č. j. 85 C 200/2013- 47, kterým bylo řízení zastaveno, a bylo rozhodnuto, že žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení), v nichž současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2014 (správně zřejmě ze dne 7. 1. 2015), č. j. 85 C 200/2013-64, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2015, č. j. 11 Co 51/2015-76, soud nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobkyně podala dovolání rovněž proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2015, č. j. 11 Co 51/2015-76, a opětovně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Podáním dovolání (každého ze tří) vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.
U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2015, č. j. 21 Cdo 2089, 2091/2015-83, a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2015, č. j. 21 Cdo 2745/2015-87.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2014, č. j. 11 Co 416/2014 - 42, ze dne 30. 10. 2014, č. j. 11 Co 583/2014 - 62, a ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 51/2015-76, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. července 2015
JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2745/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2745.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies