26 Cdo 2993/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 273
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné LE CYGNE SPORTIF GROUPE a. s. se sídlem v Praze 4, Závišova č. 66/13, identifikační číslo osoby 61860042, zastoupené JUDr. Miroslavem Vojtěchem, advokátem se sídlem ve Včelné, Družstevní č. 398, proti povinnému V. L., zastoupenému JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem v Brně, Slovákova č. 11, pro 260 633 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 96 Nc 5934/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. března 2015, č. j. 20 Co 342/2014-226, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. března 2015, č. j. 20 Co 342/2014-226, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu týkající se výkladu čl. XII nájemní smlouvy ze dne 1. března 1995 a protokolu o předání a převzetí nebytových prostor ze dne 29. prosince 2004 a v něm uznaného závazku oprávněné vůči povinnému z titulu bezdůvodného obohacení, na základě nichž pro sebe dovozuje jiné právní závěry s tím, že právní hodnocení věci odvolacím soudem je v rozporu s hmotným právem). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2993/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2993.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies