7 Tdo 832/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 15. 7. 2015, konaném o dovolání obviněného M. V.,proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 12 To 60/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 T 1/2014, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. V. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný M. V. vykonává úhrnný trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, který mu byl uložen za pokus přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 146 odst. 1 tr. zákoníku a za další trestné činy rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 1 T 1/2014, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 12 To 60/2015.

Tato rozhodnutí byla z podnětu dovolání obviněného zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 7 Tdo 832/2015-I, s tím, že Okresnímu soudu v Hradci Králové bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci. Odpadl tak podklad pro další výkon uvedeného trestu a bylo nutné rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stádiu řízení a zejména pak s ohledem na výsledek dovolacího řízení není u obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 15. července 2015JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 7 Tdo 832/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.832.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies