7 Tdo 723/2015

01. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 1. 7. 2015, konaném o dovolání obviněného M. K., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 8 To 74/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 1 T 37/2014, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný M. K. vykonává úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří a půl roku, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Vyškově ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 1 T 37/2014, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 8 To 74/2015, za přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku a za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

Obě citovaná rozhodnutí byla z podnětu dovolání obviněného zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 7 Tdo 723/2015-I, s tím, že Okresnímu soudu ve Vyškově bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Tím odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutné rozhodnout podle § 265l odst. 4 tr. ř. o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud shledal, že na straně obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 1. července 2015JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 7 Tdo 723/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.723.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies