21 Cdo 1709/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobců a) I. Š., a b) L., proti žalovaným 1) A. Z., 2) J. Z., a 3) Z. K., o určení vlastnictví k nemovitostem, o žalobě pro zmatečnost podané žalobci proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 24. 2. 2010, č. j. 6 C 161/2006-632, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. 10. 2010, č. j. 60 Co 240/2010-729, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 161/2006, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. října 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobci podali dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 10. 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, a současně požádali o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.Podáním dovolání vznikla žalobcům (každému z nich) povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatelů nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelé však dosud nezaplatili (žádný z nich) soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byli vyzváni usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, č. j. 21 Cdo 1709/2015-978.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 10. 2014, č. j. 59 Co 415/2014-934, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2015

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1709/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1709.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies