Na 171/2011 - 5

21. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. V., proti žalované: Česká republika- Okresní soud v Břeclavi, se sídlem Národních hrdinů 11, Břeclav, o náhradu škody,

takto :

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou, která byla adresována Nejvyššímu správnímu soudu, žalobce požaduje náhradu škody proti žalované, a to 5 300 000 Kč se 17 % úrokem ročně od roku 2008 do zaplacení, a za nevhodné jednání 20 000 000 Kč.

Obsahově totožnou žalobu již žalobce Nejvyššímu správnímu soudu podal a usnesením ze dne 31. 5. 2010, č. j. Na 146/2010 - 5 byla odmítnuta. V odůvodnění tohoto usnesení bylo vysvětleno, že Nejvyšší správní soud není soudem věcně příslušným k projednání této žaloby. Žalobce byl poučen o postupu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a o změně zákona č. 358/1992 Sb. Nejvyšší správní soud žalobu v této věci odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s., neboť žalobce se žalobou domáhal rozhodnutí v právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, a poučil žalobce, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat v této věci žalobu k místně příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu.

V nyní projednávané věci žalobce podal, přes shora uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu, znovu obsahově totožnou žalobu. Nejvyšší správní soud proto zcela odkazuje na důvody uvedené v jeho usnesení ze dne 31. 5. 2010, č. j. Na 146/2010 - 5. Žalobu odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s. proto, že žalobce se jí domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Žalobce se znovu poučuje, že může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat v této věci žalobu podle občanského soudního řádu k místně příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu; v takovém případě platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. Na 171/2011 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies