21 Cdo 2092/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1
  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce M. M., proti žalované D. M., zastoupené Mgr. Jindřichem Šimberským, advokátem se sídlem v Praze 5, Hořejší nábřeží č. 786/21, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 13. ledna 2009, č. j. 6 C 1389/2004-204, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 12 C 238/2010, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2013, č. j. 25 Co 341/2013-190, a ze dne 26. ledna 2015, č. j. 25 Co 25/2015-289, takto:


I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


/> Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2013, č. j. 25 Co 341/2013-190 (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 10. 6. 2013, č. j. 12 C 238/2010-180, kterým žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků), a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 19. 12. 2014, č. j. 12 C 238/2010-275, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2015, č. j. 25 Co 25/2015-289, soud nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2015, č. j. 25 Co 25/2015-289, napadl žalobce dovoláním, v němž opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Podáním obou dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. června 2015, č. j. 21 Cdo 2092, 2276/2015-318.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2013, č. j. 25 Co 341/2013-190, a ze dne 26. 1. 2015, č. j. 25 Co 25/2015-289, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. července 2015
JUDr. Olga P u š k i n o v á
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2092/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2092.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies