29 NSCR 54/2015

30. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Ing. Pavla Hály, narozeného 27. dubna 1956, bytem v Brně, Čtvrtě 320/8, PSČ 634 00, zastoupeného JUDr. Miroslavem Rybářem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Dýšinská 476, PSČ 109 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 32730/2013, o skončení provozu dlužníkova podniku, o dovolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2015, č. j. KSBR 30 INS 32730/2013-B-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně jako soud prvního stupně (dále jen „insolvenční soud“) v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Pavla Hály rozhodl o ukončení provozu dlužníkova podniku dnem 4. února 2015.

Podáním ze dne 3. dubna 2015 (na č. l. B-31), označeným jako dovolání, a doplněným podáními ze dne 30. dubna 2015 (na č. l. B-38), 23. května 2015 (na č. l. B-47), 29. května 2015 (na č. l. B-51), 19. června 2015 (na č. l. B-54) a 22. června 2015 (na č. l. B-55), napadl dlužník toto usnesení insolvenčního soudu dovoláním.

K projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně není dána funkční příslušnost žádného soudu; Nejvyšší soud proto řízení o takovém podání zastavil podle § 243b věty před středníkem, § 104 odst. 1 věta první a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sen. zn. 29 NSČR 61/2011).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 NSCR 54/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.54.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies