28 Cdo 1154/2015

14. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobců: a) obec Bouzov, IČ: 00298719, b) obec Hvozd, IČ: 00288306, c) obec Ludmírov, IČ: 00288446, d) obec Luká, IČ: 00299171, žalobci a) až d) zastoupeni JUDr. Josefem Jansou, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 11, e) obec Bílá Lhota, IČ: 00298662, f) obec Mladeč, IČ: 00299219, g) obec Měrotín, IČ: 00635341, h) obec Hačky, IČ: 00600016, a ch) město Litovel, IČ: 00299138, proti žalovaným: 1) Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451, zast. Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1/1059, 2) Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774, zast. JUDr. MUDr. Danem Podstatzky-Lichtensteinem, advokátem se sídlem v Praze 6, Krocínovská 802/1, a 3) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42 (pro doručování Územní pracoviště Brno, Příkop 11), o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 210/2003, 5 C 211/2003, v řízení o dovolání žalovaného ad 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. června 2014, č. j. 17 Co 203/2012-778, o opravě rozhodnutí, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2015, č. j. 28 Cdo 1154/2015-854, se opravuje tak, že v záhlaví se vypouští označení zástupce žalované ad 2) „Mgr. Richardem Langem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova 14“ a nahrazuje se označením „JUDr. MUDr. Danem Podstatzky-Lichtensteinem, advokátem se sídlem v Praze 6, Krocínovská 802/1“.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2015, č. j. 28 Cdo 1154/2015-854, byl jako zástupce žalované ad 2) nesprávně uveden Mgr. Richard Lang, advokát se sídlem v Brně, Dvořákova 14, jemuž byl od 25. září 2014 pozastaven výkon advokacie a jeho zástupcem se ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stal JUDr. MUDr. Dan Podstatzky-Lichtenstein.Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2015


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1154/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1154.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies