29 Cdo 1194/2015

24. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. f)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatelů a) Ing. T. H., zastoupeného Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, b) Ing. D. R., c) J. F., d) M. P., zastoupeného Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, e) J. H., f) M. O., g) A. N., h) M. M., i) P. K., j) J. K., zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 2127/13, PSČ 120 00, k) MUDr. L. B., l) M. B., m) M. H., n) R. K., o) M. K., p) L. K., q) Ing. P. K., r) H. K., s) J. J., t) M. D., u) B. D., v) P. C., navrhovatelů b), c), e) až i), k) až v) zastoupených T. T., obecným zmocněncem, za účasti společností 1) Karlovarské minerální vody, a. s., se sídlem v Karlových Varech, Horova 3, PSČ 360 21, identifikační číslo osoby 14706725, a 2) Ronaldsay B. V., se sídlem v Amsterdamu, Weteringschans 26, SG 1017, identifikační číslo osoby 33278100, Nizozemsko, obou zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, o přezkoumání výše protiplnění, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 49 Cm 132/2005, o dovolání navrhovatelů navrhovatelů b), c), e) až v) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2014, č. j. 14 Cmo 132/2014-622, takto:
I. Řízení o dovolání navrhovatelů b), c), e) až j) a l) až v) se zastavuje.
II. Dovolání navrhovatele k) se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24. října 2013, č. j. 49 Cm 132/2005-520, „stanovil“, že znalecký ústav VŠE v Praze, Institut oceňování majetku, identifikační číslo osoby 61384399, „není vyloučen z výkonu funkce znalce v této věci“.V záhlaví uvedeným usnesením Vrchní soud v Praze, k odvolání navrhovatelů b), c), e) – i), k) – v) odvolání podle § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podali navrhovatelé b), c), e) až v), zastoupení T. T., dovolání, jež posléze všichni dovolatelé kromě navrhovatele k) MUDr. L. B. vzali zpět.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání těchto navrhovatelů podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, aniž nadále zkoumal, zda T. T. svědčí oprávnění zastupovat navrhovatele j) J. K. (srov. v tomto směru plnou moc, udělenou JUDr. Petru Zimovi, advokátu, na č. l. 246 spisu); nedostatek průkazu zastoupení vede ke stejnému výsledku (zastavení dovolacího řízení).

Dovolání navrhovatele k) nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř.

Usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání účastníka řízení, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, ale současně jde o usnesení, které účastník řízení může podle § 229 odst. 4 o. s. ř. napadnout žalobou pro zmatečnost (k tomu srov. obdobně i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2014, pod číslem 62, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sp. zn. 29 Cdo 3290/2013).

Dovolání tudíž není přípustné ani podle § 237 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání navrhovatele k) MUDr. L. B. podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž se zabýval otázkou povinného zastoupení dovolatele (§ 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Petr Š u kpředseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1194/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.1194.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies