21 Cdo 2519/2015

23. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, IČO 00025283, proti povinnému R. P., pro 5.334,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. února 2014, č. j. 40 Co 85/2014-89, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. 40 Co 85/2014, o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. listopadu 2014, č. j. 7 Co 10/2014-116, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Povinný podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2014, č. j. 7 Co 10/2014-116, a současně (podle obsahu podání) požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení advokáta Mgr. Michala Zahnáše pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla povinnému povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 1. 2015, č. j. 40 Co 85/2014-135, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 3. 2015, č. j. 7 Co 16/2015-147, byla zamítnuta žádost povinného o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 5. 5. 2015, č. j. 40 Co 85/2014-162.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2014, č. j. 7 Co 10/2014-116, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015


JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2519/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.2519.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies