23 Cdo 3608/2013

29. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobce H. S., zastoupeného JUDr. Barbarou Červenkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00, proti žalované LIBATEX s.r.o., se sídlem v Libavském Údolí 44, PSČ 357 53, IČO 45349860, zastoupené JUDr. Michalem Magliou, advokátem, se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 14, PSČ 360 01, o zaplacení částky 8 000 000 HUF s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 48 Cm 176/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. června 2013, č. j. 8 Cmo 183/2012-254, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 8. února 2012, č. j. 48 Cm 176/2008-192, uložil žalované, aby zaplatila žalobci částku 8 000 000 HUF s úrokem z prodlení specifikovaným ve výroku rozsudku, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 13. června 2013, č. j. 8 Cmo 183/2012-254, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba zamítá (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení (výroky pod body II a III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen „o. s. ř.“).

Podáním ze dne 29. června 2015 vzal žalobce dovolání zpět, když v podání ze dne 12. června 2015 se účastníci vzdali práva na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. června 2015

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 3608/2013, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.3608.2013.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies