30 Cdo 1821/2015

07. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 104.032 Kč, vedené u Obvodního soudu pro rahu 2 pod sp. zn. 41 C 388/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2015, č. j. 15 Co 527/2014-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 7. 2015

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1821/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1821.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies