23 Cdo 1462/2015

02. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce F. M., zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, PSČ 120, proti žalované Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČ 63998530, o zaplacení částky 404.627,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 Cm 55/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 30. září 2014, č. j. 4 Cmo 257/2014 - 45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání, kterým napadl výše uvedený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 Cmo 257/2014.Podáním ze dne 5. května 2015 vzal toto dovolání v celém rozsahu zpět a navrhl, aby Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2015


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1462/2015, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.1462.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies