25 Cdo 2466/2015

22. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 236

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce V. P., zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vladislavova 17, proti žalované České kanceláři pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 129, IČO 70099618, o 50.550,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 95/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2012, č. j. 55 Co 398/2014-40, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze k odvolání žalobce usnesením ze dne 4. 12. 2012, č. j. 55 Co 398/2014-40, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 9. 2012, č. j. 15 C 95/2012-33, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně dovodil, že za situace, kdy žalobce řádně nedoložil své osobní a majetkové poměry, nejsou dány předpoklady pro to, aby soud rozhodl o jeho osvobození od soudních poplatků.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, ve kterém stručně vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím, žádal o zaslání dotazníku k vyplnění svých majetkových poměrů a trval na svém osvobození od soudních poplatků a ustanovení bezplatné právní pomoci.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 4. 12. 2012, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání jako mimořádného opravného prostředku vymezuje občanský soudní řád v § 236 a násl., které stanoví, že přípustná jsou zásadně jen dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé (§ 237 o.s.ř.) a dovolání, která spadají mezi výjimky uvedené v § 238 a § 238a o.s.ř. Napadeným usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudních poplatků, jedná se tedy o rozhodnutí procesní, nikoliv o rozhodnutí ve věci samé, rovněž nespadá ani mezi výše uvedené výjimky (§ 238 a § 238a o.s.ř.).

Za podmínek, které vymezoval občanský soudní řád v rozhodné době (tj. do 31. 12. 2012), dovolání proti napadenému rozhodnutí není přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 218 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o.s.ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť v řízení se dále pokračuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2015JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2015, sp. zn. 25 Cdo 2466/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.2466.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies