29 NSCR 61/2015

29. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Petra Bláhy, narozeného 1. září 1972, bytem ve Vratěníně 114, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 11431/2010, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužníka zastoupeného Mgr. Lenkou Knoppovou, advokátkou, se sídlem ve Znojmě, náměstí Republiky 899/18, PSČ 669 02, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. listopadu 2014, č. j. KSBR 28 INS 11431/2010, 3 VSOL 1082/2014-B-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal dlužník dovolání, které následně podáním došlým soudu prvního stupně dne 15. června 2015 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. června 2015

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2015, sp. zn. 29 NSCR 61/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.61.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies