I. ÚS 479/98

12. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 479/98
ČESKA REPUBLIKA

USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. L., proti blíže neoznačenému rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 10. 1998, proti "neobjektivnímu rozhodování soudce" a proti "podjatosti soudce",
takto:
Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 15. 11. 1998 domáhá přezkoumání "obvinění i rozsudku a spravedlivého rozhodnutí" ve své věci, nebot' prý je trestně stíhán a držen ve vazbě, přestože se ničeho nedopustil.

Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 24. 11. 1998, který stěžovatel obdržel dne 25. 11. 1998, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Stěžovatel Ústavnímu soudu přípisem ze dne 23. 12. 1998 sdělil, že nemohl předpokládat, že vyřízení jeho stížnosti "bude až tak složité", nebot' je chudý a nemajetný člověk. Uvedl rovnou, že má ve věci podáno odvolání u Krajského soudu v Hradci Králové.

1

I. ÚS 479/98
Protože stěžovatel neodstranil. vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 1999

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 479/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies