I. ÚS 423/98

12. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 423/98
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. K., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi o jeho vzetí do vazby, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 29. 9. 1998, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 2. 10. 1998, napadl rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi o jeho vzetí do vazby a žádá jeho přezkoumání Ústavním soudem.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení
1

I. ÚS 423/98
(§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.), a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).
Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 23. 10. 1998 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu stanovil lhůtu k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 16. 11. 1998, nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.
Poučení, Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 12. ledna 1999

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 423/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies