I. ÚS 499/98

13. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Sp. zn. I. ÚS 499/98 ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele I. S.,
t a k t o
Návrh ústavní stížnosti se o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í
Stěžovatel podal _návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 24. 11. 1998.
Přípisem Ústavního soudu ze dne 9. 12. 1998 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 10. 1. 1998, zejména aby byl podle § 30 zákona č. 182/1993.Sb., o Ústavním soudu, stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věcí., advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.
Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. ledna 1999 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu
r

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 499/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies