IV. ÚS 4/99

15. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV.ÚS 4/99
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o návrhu Z. N., na zrušení ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

takto
Návrh se odmítá. Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 5. 1. 1999 podání Z. N., jímž se tento domáhá zrušení ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 140/1961, v platném znění, aniž by však tento návrh byl spojen s ústavní stížností, směřující proti konkrétnímu rozhodnutí, opatření či jinému zásahu orgánu veřejné moci.

Oprávnění podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení mají subjekty uvedené v ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., tedy prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováními o ústavní stížnosti, a ve smyslu písm. d) uvedeného ustanovení také ten, kdo podal ústavní stížnost, to však jen za podmínek uvedených v ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb. Jednotlivým občanům, tedy na rozdíl od ostatních subjektů vyjmenovaných v ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., přiznává zákon oprávnění podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení jen výjimečně, a to za současného splnění všech zákonných podmínek, mimo jiné tedy také za splnění podmínky, že takový návrh je spojen s ústavní stížností.

V daném případě, jak shora uvedeno, nebyl návrh na zrušení zákonného ustanovení podán spolu s ústavní stížností, která by napadala rozhodnutí, jímž by bylo ustanovení navrhované ke zrušení aplikováno, a za tohoto stavu nelze navrhovatele považovat za osobu oprávněnou k podání takového návrhu, a proto byl tento návrh podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnut.

2 IV. ÚS 4/99 Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 15. ledna 1999
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 4/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies