III. ÚS 326/98

18. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 326198-3 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Č.Ž., o návrhu ze dne 20. července 1998, t a k t o:

Návrh se odmítá.
Odůvodnění :

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu 21. července 1998, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu Plzeň-sever, který mu uložil pokutu ve výši 2.000, - Kč.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 10. srpna 1998 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 12. srpna 1998, ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zákona č. 182!1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 18. ledna 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 1. 1999, sp. zn. III. ÚS 326/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies