II. ÚS 501/98

18. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Vojtěcha Cepla ve věci ústavní stížnosti PAP Sušice a. s., se sídlem Pod Svatoborem 249, Sušice, právně zastoupené JUDr. Jaroslavem Hobzíkem, AK Americké armády 18, Sušice, proti Krajskému soudu v Ústí n. Labem, takto:

Ústavní soud řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 1. 12. 1998 k Ústavnímu soudu stížnost, ve které uvedl, že v dubnu 1996 podal proti PRAMEN - JEPA v. o. s., se sídlem Mírové nám. 101/25, Ústí n. Labem, ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu o zaplacení 831 527 Kč, z důvodu nezaplacené pohledávky. Věc byla postoupena místně a věcně příslušnému Krajskému soudu v Ústí n. Labem. Do data podání ústavní stížnosti však Krajský soud v Ústí n. Labem ve věci nejednal a stěžovatel proto požaduje, aby Ústavní soud po projednání stížnosti uložil Krajskému soudu v Ústí n. Labem, ve věci shora označené, neprodleně zahájit řízení.

Dne 10. 12. 1998 zaslal právní zástupce stěžovatele soudu podání, ve kterém vzal podanou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět z toho důvodu, že zmíněný krajský soud již ve věci jednal.

S ohledem na ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., proto senát Ústavního soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. ledna 1999

JUDr. Antonín Procházka
předseda senátu ÚS

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 1. 1999, sp. zn. II. ÚS 501/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies