II. ÚS 348/98

19. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II.ÚS 348/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Vojtěcha Cepla ve věci ústavní stížnosti V., zastoupeného JUDr. I.K., proti usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 27. května 1998, sp. zn. 51 Cm 308/97-28, takto :
Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění :

Senát Ústavního soudu mimo ústní jednání návrh bez přítomnosti účastníků odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh zjevně neopodstatněný.

V ústavní stížnosti, která došla Ústavnímu soudu dne 3. 8. 1998, stěžovatel navrhoval zrušení usnesení Krajského obchodního soudu ze dne 27. května 1998, č.j. 51 Cm 308/97-28, pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Stěžovatel se u Krajského obchodního soudu v Praze domáhal vydání rozhodnutí, podle kterého by žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku Kč 3.990.000,- s příst.
1

II.ÚS 348/98
Dalším podáním změnil stěžovatel žalobu tak, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit další částku Kč. 1.330.000,- s příst.

Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 27. května 1998, č.j. 51 Cm 308/97-28, nebyla změna žaloby připuštěna.

Protože proti výše uvedenému usnesení není odvolání přípustné, obrátil se stěžovatel na Ústavní soud s ústavní stížností. V této stížnosti se stěžovatel snažil vyvrátit důvody, pro které soud nepřipustil žádost o připuštění změny žaloby, kterými jsou vydání platebního rozkazu dne 1. 4. 1998, opětovná změna žaloby by odporovala zásadě hospodárnosti řízení, žalobce může podat samostatnou žalobu.

Ústavní soud při shrnutí výše uvedených skutečností neshledal, že by ze strany Krajského obchodního soudu v Praze byl porušen čl. 36 odst. 1 Listiny, podle kterého se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu .

Krajský obchodní soud v Praze na toto právo, zaručené Listinou, dokonce v odůvodnění svého rozhodnutí výslovně poukázal, když uvedl, že žalobce může podat samostatnou žalobu. Právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu zaručené Listinou tedy v daném případě nebylo dotčeno.

Změnu žaloby nepřipustil soud z důvodu zachování zásady hospodárnosti řízení, neboť dne 1. 4. 1998 byl vydán platební rozkaz a podání, kterým stěžovatel navrhoval změnu žaloby, došlo soudu až o den později. Okolnost, že proti platebnímu rozkazu byl podán žalovaným odpor, je v daném případě irelevantní.

II.ÚS 348/98
Na základě výše uvedených skutečností byl nucen Ústavní soud podanou ústavní stížnost odmítnout pro její zjevnou neopodstatněnost.
Poučení: Proti rozhodnutí ústavního soudu není odvolání přípustné.
JUDr. Antonín Procházka
Předseda senátu ÚS

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1999, sp. zn. II. ÚS 348/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies