III. ÚS 466/98

21. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 466/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele Mgr. L.R., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění :
Dne 6. listopadu 1998 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 9. 1998 (bez uvedení spisové značky) a souvisejícímu rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 19. 5. 1998, čj. 1 T 596/97-113.
V uvedeném podání je označen jako stěžovatel P.B. s tím, že je zastoupen Mgr. L.R. Podání je označeno jako ústavní stížnost, zjevně se týká P.B., podepsáno je však pouze Mgr. L.R., přičemž k němu nebyla přiložena plná moc ve smyslu zmocňující Mgr. L.R. k podání návrhu a zastupování v řízení před Ústavním soudem tak, jak to vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
1

III. ÚS 466/98
S ohledem na uvedené proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným, odmítnout.
P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 21. ledna 1999

JUDr.Vladimír JURKA
soudce Ústavního soudu
-

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 1999, sp. zn. III. ÚS 466/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies