IV. ÚS 30/99

28. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 30/99
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 28. ledna 1999 ve věci ústavní stížnosti ing. J. V., zastoupeného JUDr. M. K., advokátem, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 2. 1998, sp. zn. 4 T 14/96., a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 1998, sp. zn. 8 To 209/98,

takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., j-e fyzická osoba oprávněna podat ústavní stížnost, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy: Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

2 IV. ÚS 30/99
Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že ke dni sepsání ústavní stížnosti nebyl výše uvedený rozsudek Městského soudu v Praze doručen ani jemu, ani jeho obhájci, a proto jej Ústavnímu soudu nemůže předložit. S ohledem na citované ustanovení zákona o Ústavním soudu o počátku běhu lhůty k podání ústavní stížnosti má Ústavní soud za to, že nebyl-li rozsudek odvolacího soudu stěžovateli či jeho právnímu zástupci doručen, nepočala dosud běžet lhůta k podání ústavní stížnosti a stěžovatel zatím není k podání ústavní stížnosti oprávněn. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) citovaných zákonů odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.
V Brně dne 28. ledna 1999

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 30/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies