IV. ÚS 531/98 - Právní postavení správce konkurzní podstaty

28. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zapsání do seznamu správců konkursní podstaty podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, je institut obdobný jmenování dle § 65 zákoníku práce. Na zápis do rejstříku není právní nárok. Proto není proti vyškrtnutí ze seznamu správců konkursní podstaty opravný prostředek, a tudíž vyškrtnutý správce se nemůže obracet na soud, neboť soudní orgány důvodnost vyškrtnutí nepřezkoumávají. Nárok na zápis nepatří ani mezi základní lidská práva a svobody, k jejichž ochraně je povolán Ústavní soud. Nezapsáním do seznamu není nikterak dotčeno právo občana na podnikání v obecné rovině.

(Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 28.01.1999 sp. zn. IV. ÚS 531/98)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. J.S., zastoupeného JUDr. K.U., proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni Spr 2122/96, ze dne 8. 10. 1998, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Ústavnímu soudu byla ve lhůtě podána ústavní stížnost proti shora uvedenému rozhodnutí, jímž byl stěžovatel vyškrtnut ze seznamu správců konkurzní podstaty, vedeného u Krajského soudu v Plzni s odůvodněním, že bylo zjištěno, že jako správce si počínal nekvalifikovaně a není tedy schopen odpovědně vykonávat funkci správce konkurzní podstaty.
Stěžovatel se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které rozhodnutí krajského soudu potvrdilo.
Ve vyjádření k ústavní stížnosti, Krajský soud v Plzni uvedl skutečnosti, které byly podnětem k vyškrtnutí stěžovatele. Jako příklad nekvalifikovanosti je uvedena skutečnost, že zboží úpadce bylo prodáno ještě před doručením rozhodnutí soudu, zboží nebylo řádně zabezpečeno, aj. Tímto jednáním byla naplněna podmínka ustanovení § 5 lit. b) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání, ve kterém je uvedeno, že ze seznamu bude vyškrtnuta ta osoba, která pozbyla oprávnění pro
výkon funkce správce podle § 3 odst. 3 lit. b), tzn. pozbyla přiměřenou odbornou způsobilost k výkonu správce.

Ústavní soud sdílí názor krajského soudu v němž se uvádí, že zapsání do seznamu správců konkursní podstaty je institut obdobný jmenování dle ustanovení § 65 zákoníku práce a že na zápis do rejstříku není právní nárok. Proto ani není proti vyškrtnutí ze seznamu správců konkursní podstaty opravný prostředek a tudíž vyškrtnuty správce se nemůže obracet na soud, neboť soudní orgány důvodnost vyškrtnutí nepřezkoumávají. Nárok na zápis nepatří ani mezi základní lidská práva a svobody, k jejichž ochraně je povolán ústavní soud. Je nesporné, že nezapsáním do seznamu není nikterak dotčeno právo stěžovatele na podnikání v obecné rovině.
Po prošetření všech okolností shledal Ústavní soud ústavní stížnost za zjevně neopodstatněnou, a proto ji dle ustanovení § 43 odst. 2 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 28. ledna 1999
JUDr. Eva Zarembová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 531/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies